204 organizacji społecznych z 19 państw UE pisze w sprawie Polski do Prezydencji Portugalskiej w Radzie UE!

Dziś wysłałyśmy z organizacjami społecznymi z 19 państw UE list do Prezydencji Portugalskiej, którego celem jest wywarcie dodatkowej presji na UE, tak żeby Rada UE wysłuchała Polskę w ramach procedury z art. 7 TUE jeszcze przed zakończeniem Prezydencji, czyli do czerwca br.

W liście informujemy Prezydencję o skandalicznych projektach ustaw, które szykują nam posłowie i organizacje fundamentalistów.

Wskazujemy na postępującą erozję niezależności sądownictwa, prawdopodobieństwie wystąpienia Polski z Konwencji Stambulskiej, warunkach pracy aktywistek i aktywistów i organizacji prawnoczłowieczych i nadużywaniu władzy przez policję w stosunku do uczestniczek/ów pokojowych zgromadzeń.

Oczekujemy, że na najbliższych posiedzeniach (20 kwietnia i 11 maja) ministrowie państw członkowskich EU do tematu praworządności i łamania praw człowieka w Polsce.

List dostępny jest TUTAJ.

Pełna lista organizacji, które podpisały list dostępna jest TUTAJ

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego