Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW) jest inicjatywą zrzeszającą ponad 130 feministycznych organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet i równouprawnienia, a w szczególności na rzecz dostępu do aborcji, antykoncepcji czy edukacji seksualnej. WKRW został powołany przez Fundację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa.

Wierzymy, że poprzez połączenie naszych sił i wypracowanie wspólnej strategii działań, edukację oraz lobbing uda nam się odwrócić negatywne i stygmatyzujące podejście do praw reprodukcyjnych, jakie obecnie jest rozpowszechniane w Polsce.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW