Fundacja Czas Kobiet dołącza do WK_RW!

Fundacja Czas Kobiet dołącza do WK_RW!

Do WK_RW dołącza poznańska organizacja Czas Kobiet.

Przedstawicielki Fundacji Czas Kobiet tak piszą o sobie:

Fundacja Czas Kobiet to organizacja zajmująca się wsparciem kobiet, których prawa są łamane, oraz które doświadczają różnych form przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz cyberprzemocy. Nasza pomoc jest bezpłatna, kompleksowa, profesjonalna i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej klientki. Działamy przede wszystkim w Poznaniu i Wielkopolsce, będąc najbardziej wyspecjalizowaną organizacją w tym regionie.

Formy wsparcia – nasze wsparcie zaczyna się od indywidualnych konsultacji ze specjalistką pierwszego kontaktu, które mogą odbywać się w siedzibie fundacji lub telefonicznie, w trakcie codziennego ośmiogodzinnego dyżuru. Następnie oferujemy:

  • Porady psychologiczne: cotygodniowe sesje przez okres 3 miesięcy.
  • Konsultacje prawne.
  • Doradztwo zawodowe i coaching.
  • Konsultacje z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Grupy wsparcia: spotkania raz w tygodniu.
  • Warsztaty wzmacniająco-upodmiotawiające.

Link do strony Fundacji dostępny jest tutaj, a do fanpage’a na Facebooku tutaj.

_______

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem (WK_RW) tworzy ponad 130 organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: amagryta@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego