Piaseczyńska Rada Kobiet i Słupski Kongres Kobiet dołączają do WK_RW!

Nowe organizacje dołączają do WK_RW!

Z nowym rokiem do WKRW dołączają dwie organizacje:

Piaseczyńska Rada Kobiet:

Piaseczyńska Rada Kobiet działa już drugą kadencję. Została powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w 2017 roku jako czwarta Rada Kobiet w Polsce.

Przedstawicielki Rady Kobiet tak piszą o sobie:

Piaseczyńska Rada Kobiet jest jedną z najbardziej aktywnych i sprawczych Rad Kobiet w naszym kraju. W jej skład wchodzi 21 kobiet, przedstawicielek: Urzędu Miasta, Rady Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Starostwa Powiatowego oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji pro kobiecych w tym społeczności ukraińskiej. Kluczowe projekty zorganizowane z inicjatywy Piaseczyńskiej Rady Kobiet od momentu jej powstania to m.in. nadanie drugiemu w Polsce skrzyżowaniu oficjalnej nazwy Ronda Praw Kobiet, udzielenie poparcia aktywistkom Strajku Kobiet czy uruchomienie w gminie programu dofinasowania procedury „in-vitro”.

Link do social mediów Piaseczyńskiej Rady Kobiet dostępny jest tutaj.

Słupski Kongres Kobiet:

Słupski Kongres Kobiet zorganizował  5 regionalnych Kongresów Kobiet w Słupsku, a także organizuje regularnie kongresowe spotkania, na które zapraszane są działaczki i ekspertki wspierające na co dzień prawa kobiet. 

Link do social mediów Słupskiego Kongresu Kobiet dostępny jest tutaj.

_______

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem (WK_RW) tworzy ponad 130 organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: amagryta@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego