Koło Naukowe Prawo a Płeć dołącza do WKRW!

Koło Naukowe Prawo a Płeć dołącza do WKRW!
Oto jak piszą o sobie: “Koło Naukowe Prawo a Płeć działa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmujemy się dyskryminacją ze względu na płeć i orientację seksualną. Organizujemy otwarte spotkania tematyczne z osobami specjalizującymi się w danym zagadnieniu oraz aktywnie śledzimy wydarzenia związane z rozwojem praw w tych dziedzinach, a także analizujemy systemowe przypadki dyskryminacji

Więcej o inicjatywie na ich fanpage’u i instagramie.

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem tworzą 123 organizacje społeczne i grupy nieformalne działające na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: amagryta@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego