Fundacja Centrum Pozytywnych Zmian dołącza do WK_RW!

Fundacja Centrum Pozytywnych Zmian dołącza do WKRW!
Oto jak piszą o sobie założycielki:

Fundacja Centrum Pozytywnych Zmian została założona w lutym 2023. Większość z nas wspierała/wspiera dziewczyny/kobiety doznające przemocy/dyskryminacji; osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osoby bezrobotne. Społecznie wspieraliśmy kobiety w trudnej sytuacji osobistej, pomagając im w sprawach socjalnych, zawodowych, psychologicznych oraz wspierając w załatwianiu spraw urzędowych. Założyliśmy fundację, aby sprofesjonalizować nasze wsparcie dla kobiet.

Celem Fundacji jest wsparcie społeczne oraz upowszechnianie i ochrona praw osób i grup defaworyzowanych, zwłaszcza kobiet i ich środowiska społecznego/rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, a także podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz zapobiegania dyskryminacji i zapewnienia równouprawnienia i poszanowania godności każdej osoby w Polsce.

Obserwuj działania fundacji na facebooku.

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem (WK_RW) tworzy 128 organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: amagryta@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego