Wielka Koalicja za Równością i Wyborem popiera ustawę Klubu Lewica mającą na celu dekryminalizację aborcji, zwaną ustawą ratunkową.

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW) zrzeszająca ponad 100 organizacji kobiecych i ruchów nieformalnych działających na rzecz praw reprodukcyjnych popiera ustawę Klubu Lewica mającą na celu dekryminalizację aborcji, zwaną „ustawą ratunkową”.

Kryminalizacja aborcji to obwarowanie sankcją karną wykonywania zabiegów aborcji lub pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Obecnie ma to miejsce poprzez obowiązywanie w Polsce art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:

„§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
  2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Dekryminalizacja aborcji jest konieczna, bo powoduje „efekt mrożący” u lekarzy. Efekt mrożący to powstrzymanie się lub zniechęcenie do wykonywania prawnych obowiązków lub realizacji swoich praw z powodu poczucia zagrożenia sankcją lub poniesienia innych konsekwencji prawnych za swoje działanie.

Domagamy się wykreślenia aborcji z kodeksu karnego.Ustawa dekryminalizująca aborcję proponowana przez Klub Lewica musi zostać przyjęta! Dlatego wzywamy  wszystkie formacje polityczne obecne w Sejmie do poparcia tego projektu” – mówi Aleksandra Magryta koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

Stanowisko-WKRW_ustawa-ratunkowa

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW