Apelujemy do Posłów i Posłanek w sprawie odrzucenia projektu ustawy W obronie chrześcijan

My przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych zrzeszonych pod szyldem Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, organizacji, które stoją na straży praw człowieka, a także społecznej równości,
godności i wolności każdego człowieka, apelujemy się do posłów i posłanek o
odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji Kodeksu karnego „W obronie
chrześcijan”.

Proponowane przepisy to zagrożenie dla wolności słowa i debaty publicznej w Polsce, a także dla wolności zgromadzeń i manifestowania swoich poglądów.
„Obywatelski” projekt ustawy „W obronie chrześcijan” powstał w środowisku partyjnym Solidarnej Polski jako projekt Ministerstwa Sprawiedliwości.

Proponowane przepisy stanowią realne zagrożenie dla wolności słowa i wyrażania poglądów, a także zgromadzeń i protestu. Mają być kneblem dla sygnalistów i stanowią poważne zagrożenie dla wolności debaty publicznej w Polsce.

Treść apelu dostępna tutaj: APEL

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego