Niebezpieczny projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

Instytut Ordo Iuris przygotował szkodliwy projekt nowelizacji…