Fundacja Nie Tylko Matka Polka dołącza do WKRW!

Fundacja Nie tylko Matka Polka dołącza do WKRW!
Oto jak piszą o sobie: “Fundacja powstała w 2008 roku, z potrzeby serca dwóch mam samodzielnie wychowujących dzieci. Była odpowiedzią na brak na rynku toruńskim ofert warsztatowych i działań skierowanych do do kobiet i matek samotnie wychowujących. W swoich celach statutowych fundacja miała wpisane od samego początku prawa kobiet. Od momentu powstania fundacja zajmowała się promowaniem praw kobiet (…). W spektrum naszego działania były prawa reprodukcyjne, edukacja seksualna dla kobiet i dziewcząt oraz przemoc domowa.
Jesteśmy grupą równościową, podejmującą decyzje na zasadzie konsensualnej. Najważniejszymi tematami, którymi zajmuje się fundacja to przemoc ze względu na płeć i edukacja związana ze zdrowiem reprodukcyjnym.
Obecnie fundacja zajmuję się edukacją antyprzemocową, seksualną oraz edukacją z zakresu zdrowia reprodukcyjnego dla kobiet i dziewcząt z Ukrainy. Niebawem również ruszamy z kampania edukacyjna dla kobiet i dziewcząt o dotyczącej prawa do refundacji świadczenia włożenia i wyjęcia wkładki domacicznej.”

Więcej o inicjatywie na ich fanpage’u.

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem tworzą 123 organizacje społeczne i grupy nieformalne działające na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: amagryta@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego