Instytut Spraw Społecznych dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Z Nowym Rokiem dołącza do nas nowa organizacja społeczna! Jest to Instytut Spraw Społecznych (ISS).

ISS piszą o sobie tak:

“Jesteśmy organizacją o poziomej strukturze i szerokim wachlarzu działań. Ich wspólnym mianownikiem jest ochrona podstawowych praw człowieka i przeciwdziałanie nienawiści.
Obszary naszej działalności to:
• świeckie państwo
• działalność antyfundamentalistyczna
• prawa kobiet i wykluczanych mniejszości
• działalność antyrepresyjna.

Najnowszym projektem fundacji jest Monitoring Wolności Słowa, mający celu uczestnictwo przedstawiciela fundacji w charakterze strony społecznej w rozprawach dot. art. 196 kodeksu karnego, czyli tzw. obrazy uczuć religijnych. Liczba tego typu spraw z roku na rok rośnie, a przepisy karne wykorzystywane są do ścigania osób zajmujących się działalnością artystyczną i aktywistyczną, aby wywołać w tych środowiskach efekt mrożący i autocenzurę. Chcemy temu przeciwdziałać.”

Chcesz się dowiedzieć więcej o działaniach ISS? Wejdź na stronę lub fanpage organizacji.

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem tworzy 118 organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego