IV ZJAZD WKRW!

26 i 27 listopada 2022 r. odbył się IV Zjazd Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, w skrócie WKRW.

WKRW powstał z inicjatywy Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA po Czarnych Protestach w celu kontynuacji działań na rzecz praw kobiet.

Misja WKRW opiera się na solidarności: Wielka Koalicja za Równością i Wyborem łączy siły polskich (a od niedawna również ukraińskich) organizacji społecznych i inicjatyw prokobiecych w celu pełnej realizacji praw kobiet oraz uzyskania dostępu do legalnej aborcji i ochrony przed przemocą.

Obecnie WKRW tworzy 122 organizacji i grup nieformalnych.

Na tegorocznym Zjeździe WKRW w gronie ponad 50 aktywistek i aktywistów z organizacji kobiecych i równościowych z całej Polski, a także organizacji polonijnych z innych krajów w Europie wymieniałyśmy się doświadczeniami, dzieliłyśmy się wiedzą i wspólnie planowałyśmy działania. Szczególnie warto wspomnieć o panelach nt. działań wspierających uchodźczynie i nt. aborcji. Obie części stanowiły wyjątkową okazję poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń. Panel o wspieraniu uchodźczyń oprócz lepszego zrozumienia roli wsparcia uciekających kobiet przed wojną był możliwością usłyszenia potrzeb samych uchodźczyń. Panel o aborcji oprócz poszerzenia wiedzy rozwiał wątpliwości na temat tego, co jest możliwe (o opcjach przerywania ciąży w Polsce przeczytasz tu).

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem tworzy 122 organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: amagryta@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego