Łącznik – Centrum Intergracji dołącza do WKRW!

Łącznik Centrum dołącza do WKRW!

Zajmują się integracją, adaptacją, edukacją osób uchodźczych. Większość ich beneficjentów/tek to kobiety i ich dzieci uciekające przed wojna w Ukrainie.

Więcej o inicjatywie na ich fanpage’u.

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem tworzy 121 organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: amagryta@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego