Malborska Akcja Kobieta dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Malborska Akcja Kobieca (MAK) do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem (WKRW)!

MAK pisze o sobie tak:

MAK to oddolna, feministyczna inicjatywa społeczna. Jesteśmy po to, by zaznaczyć rolę kobiet w społeczeństwie, walczyć ze stereotypami, działać na rzecz legalnej i bezpiecznej aborcji, by okazać solidarność malborskiej społeczności LGBTQ+ i działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Nie godzimy się na patriarchat i kontrolę religijną.
MAK. nie jest powiązany z żadną partią polityczną, pojawiamy się tam, gdzie wzywa nas potrzeba dbania o prawa mniejszości i walki o wolność, godność i szacunek dla praw obywatelskich.
Malborska Akcja Kobieca ma swoje źródła w Malborskim Strajku Kobiet, który w październiku 2020r. wybrzmiał w naszym mieście podczas pieszych i samochodowych protestów. Malborczanki i malborczanie udowodnili, że nie zgadzają się na uprzedmiatawianie kobiet, sprowadzanie ich do roli żywych inkubatorów, szanują ich prawo do samodzielnych decyzji. Wierzymy, że Malbork jest naszym wspólnym domem, że jest tu miejsce dla każdej i każdego z nas, a MAK. zrzeszy pod swoim sztandarem wszystkich tych, którzy kierują się podobnymi wartościami.

Dowiedz się więcej o działaniach MAK.

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem tworzy 117 organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego