Manifa Lublin dołącza do WKRW!

Manifa Lublin tak pisze o sobie:

Manifa Lublin to nieformalna organizacja zrzeszająca wszystkie osoby, którym bliskie są prawa kobiet oraz szeroko pojęta równość. Łączą nas wspólne idee i cele oraz wydarzenia, które organizujemy, jak tytułowe Manify Lubelskie, zbiórki podpisów (np. pod petycją o wprowadzenie miejskiego programu in vitro w Lublinie) czy różne demonstracje. Pragniemy poprawy jakości życia osób dyskryminowanych oraz nagłaśniać różne przykłady nietolerancji. Jesteśmy otwarte na każdą, każdego i każde, którym przyświecają podobne nam wartości.

Dowiedz się więcej o Manifie Lublin i odwiedź fanpage Manify na facebook’u i instagram’ie.

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

WKRW  tworzy ponad 100 aktywnych organizacji kobiecych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcesz, aby Twoja organizacja dołączyła do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napisz do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW