Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, zrzeszająca blisko 100 prawnoczłowieczych organizacji pozarządowych, wspólnym wysiłkiem wydała obszerną publikację o manipulacyjnych działaniach Ordo Iuris Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?

Ordo Iuris uderza w prawa kobiet i mniejszości, kwestionuje związki nieformalne, rodziny patchworkowe i tęczowe. Planuje zakazać rozwodów, aborcji, in vitro, antykoncepcji i edukacji seksualnej. Zakazy te stanowią część strategii międzynarodowej sieci organizacji ultrakonserwatywnych, w ramach której działa Ordo Iuris.

Publikacja prawno-publicystyczna Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów? (raport dostępny na końcu artykułu) stanowi wskazówkę, jak radzić sobie z materiałami autorstwa Ordo Iuris. Na jakie pułapki zwracać uwagę i gdzie szukać wsparcia celem rozkodowania niedopowiedzeń, manipulacji i przeinaczeń. W demokratycznym państwie prawa niezwykle ważne jest status zawodów zaufania publicznego, a takimi są też prawniczki i prawnicy.

Lektura naszej publikacji ma na celu wesprzeć wszystkie osoby, które czują się zagubione w nawale prawnych pojęć i pomoże rozkodować przekaz forsowany
przez Ordo Iuris. Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów? unaocznia skalę działań Ordo i ich cel, jakim jest zanegowanie praw kobiet i osób nieheteroseksualnych. Warto pamiętać o jednej z paremii łacińskich, jaka widnieje na Sądzie
Najwyższym: Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur – Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich. A my wszyscy jesteśmy różnorodne.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Publikacja Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem dostępna jest w linku poniżej

Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?_wersja pełna

Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?_wersja skrócona

Publikacja w wersji angielskiej/english version