Podsumowanie działań WKRW w 2022 roku!

Mija już 6 rok istnienia Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem (WKRW).  Wielką  Koalicję za Równością i Wyborem tworzy 122 społecznych formalnych i nieformalnych organizacji z Polski, a także organizacji polonijnych ulokowanych w krajach europejskich (a od niedawna również ukraińskich).

WKRW jest ważnym programem FEDERY, którego celem jest:

 • sieciowanie feministycznych i równościowych organizacji społecznych, 
 • prowadzenie działań rzeczniczych na rzecz praw kobiet i społeczności LGBT i dostępu do aborcji
 • edukowanie z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i edukacji seksualnej, 
 • przeciwdziałanie przemocy, 
 • interweniowanie w przypadku naruszeń praw pacjenckich,
 • monitorowanie sytuacji społeczno-politycznej i w reakcji na nią podejmować odpowiednie działania.

W 2022 roku WKRW prowadził szereg działań monitorujących, rzeczniczych, edukacyjnych, a także wzmacniających organizacje tworzące WKRW.

Poniżej wybrane działania rzecznicze WKRW:

 • apel do posłanek i posłów w sprawie zmian przepisów w rozliczaniu PIT, które odbierały kobietom samodzielnie wychowującym dzieci możliwość rozliczania podatku na preferencyjnych zasadach.
  Apel dostępny jest tutaj
 • oświadczenie w sprawie szkodliwych działań małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak. Oświadczenie zostało wysłane do wszystkich kuratorów i kuratorek oświaty.
  Pismo dostępne jest tutaj
 • apel do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie respektowania praw reprodukcyjnych kobiet uciekających przed wojną.
  Apel dostępny jest tutaj.
 • poparcie apelu organizacji społecznych o równym traktowaniu osób uciekających przed wojną – link.
 • podpisanie się pod oświadczeniem organizacji społecznych o solidarności polskich organizacji społecznych z Ukrainą – link.
 • apel do Prokuratora Generalnego i Ministerstwa Zdrowia w sprawie wycofania zarzutów wobec działaczki Kobiet w Sieci i Aborcji bez Granic Justyny Wydrzyńskiej za pomoc w przerywaniu ciąży.
  Apel dostępny jest tutaj.
 • działania rzecznicze w ramach inicjatywy społecznej skupionej wokół obywatelskiego projektu ustawy“Legalna aborcja. Bez Kompromisów” i prowadzenie aktywnej kampanii mobilizującej zbiórki podpisów
 • poparcie petycji organizacji społecznych w sprawie odwołania zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanny Machińskiej – link do listu.
 • dołączenie do protestu w sprawie opiekunek dzieci z niepełnosprawnością, którzy za pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego są zmuszeni zrezygnować z pracy zarobkowej
 • wspieranie posłanek Lewicy, wobec których prokuratura prowadzi postępowania za działania na rzecz kobiet i świeckiego państwa (dot. m.in. Joanny Scheuring-Wielgus czy Moniki Falej)
  dołączenie do akcji #TylkoTakOznaczaZgodę w sprawie projektu ustawy zmieniającej definicję gwałtu
 • apel do posłów i posłanek w sprawie odrzucenia projektu ustawy “W obronie chrześcijan” – link do apelu.

Wybrane działania monitorujące WKRW:

 • monitoring dotyczący wspierania uchodźczyń przez ginekologów i ginekolożki
 • monitoring naruszeń praw pacjenckich, z szczególnym uwzględnieniem odmów realizacji
 • założenia wkładki wewnątrzmacicznej przez podmioty medyczne, które mają podpisaną umowę z NFZ
 • monitoring działań podejmowanych wokół tematyki praw reprodukcyjnych, w szczególności aborcji (dot. m.in. rejestru ciąż)
 • monitoring łamania praw kobiet i aktów przemocy ze względu na płeć
 • monitoring działań wokół społeczności LGBT i naruszeń ich praw
 • monitoring działań na poziomie wojewódzkim i państwowym z zakresie edukacji antydyskryminacyjnej (m.in. monitorowanie działań wokół projektu Lex Czarnek) i świeckiej szkoły

Wybrane działania edukacyjne:

 • kampania informacyjna w mediach społecznościowych dotycząca możliwości przerywania ciąży w Polsce
 • działania informacyjne dot. tzw. “rejestru ciąż”
 • akcja edukacyjna dotycząca praw pacjenckich, z szczególnym naciskiem na zakładanie wkładki w ramach NFZ
 • kampania edukacyjna o dostępie do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego na świecie
  działania informacyjne na temat wsparcia uchodźczyń z Ukrainy.

Działania integracyjno-wzmacniające:

 • Zjazd dla organizacji WKRW – poszczególne tematy:
  wymiana doświadczeń z działań na rzecz kobiet wśród organizacji WKRW
  Panel: Działania wspierające uchodźczynie* z Ukrainy w Polsce
  Panel: Feministyczne strategie oporu
  Panel: Jak pomagać w aborcji
 • promowanie działań organizacji WKRW za pośrednictwem social mediów WKRW
 • przygotowanie bazy ginekologów i ginekolożek, którzy za darmo przyjmą uchodźczynie: https://www.wielkakoalicja.pl/ginekologdlauchodzczyn/
 • wyposażenie organizacji WKRW w materiały edukacyjne nt. praw reprodukcyjnych (wysyłka około 3000 broszur i publikacji)

Działania promocyjno-komunikacyjne WKRW:

 • aktualizacja bazy organizacji i inicjatyw WKRW
 • promowanie działań organizacji WKRW
 • liczne doniesienia medialne o działaniach WKRW (około 30)
 • powiększenie się koalicji o kolejne organizacje (obecnie jest 122 organizacji)

Udział w wybranych protestach i posiedzeniach w Sejmie:

 • udział w Paradzie Równości
 • udział w posiedzeniu Sejmu podczas debaty nad projektem “Legalna aborcja. Bez kompromisów”

Działania WKRW można śledzić tu:

W 2023 roku planowane są poszerzenie i pogłębienie działań na rzecz praw reprodukcyjnych, w tym dostępu do legalnej aborcji. WKRW będzie dalej kształtował narracje na temat praw reprodukcyjnych, a także szeroko pojętych praw człowieka.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego