Polonijna Rada Kobiet dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Polonijna Rada Kobiet dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem (WKRW)!

Polonijna Rada Kobiet powstała 8 marca 2021 roku. Obecnie w radzie jest około 40 członkiń, reprezentujących 13 krajów. 

Polonijna Rada Kobiet pisze o sobie tak:

My, kobiety* Polonii, żyjące na całym świecie chcemy bronić naszych praw w duchu siostrzeństwa i równości – równe wobec prawa, równoważne w relacjach i strukturach społecznych, piękne i silne w swej różnorodności. 
Angażujemy się na rzecz praw kobiet*, rozumianych jako prawa człowieka i równości społecznej. 
Szczególne ważne są dla nas prawa reprodukcyjne kobiet*, ponieważ to właśnie walka Polek o dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji nas połączyła i stworzyła podwaliny do powstania Polonijnej Rady Kobiet.
Polonijna Rada Kobiet to ucieleśnienie współpracy ponad granicami i podziałami, do Rady mogą należeć wszystkie kobiety*, które identyfikują się z głównymi założeniami i celami Rady.

Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach PRK?

Sprawdź:

www.polonijnaradakobiet.org
www.instagram.com/polonijna_rada_kobiet/
www.facebook.com/polonijnaradakobiet 

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem tworzy 114 organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego