Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen krytykuje polski rząd za plany wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w odpowiedzi na apel WKRW wyraża krytykę wobec polskiego rządu w sprawie planów wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej!

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen reaguje na lipcowy apel Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem alarmujący Komisję Europejską o planach wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, zwanej również Konwencją Antyprzemocową przez Polskę, i wysyła list wyrażający zaniepokojenie chęcią wypowiedzenia przez polskie władze Konwencji Stambulskiej.

Vera Jourowa w imieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej informuje, że decyzję sprawie przystąpienia UE do Konwencji podejmuje Rada Unii Europejskiej zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który obecnie bada zgodność przystąpienia do Konwencji z Traktatami UE.

Jourowa dodaje:

Jak zapowiedziano w Strategii Równości Płci, jeśli przystąpienie UE do Konwencji Stambulskiej zostanie zablokowane, Komisja w ramach swoich kompetencji zaproponuje środki służące osiągnięciu tych samych celów, które realizuje Konwencja. Komisja zamierza w szczególności przedstawić inicjatywę mającą na celu rozszerzenie rodzajów przestępstw na przestępstwa związane z płcią, w odniesieniu do których możliwa jest harmonizacja, zgodnie z art. 83 ust. 1 TFUE.

Przewodnicząca KE odnosi się również do polskiego rządu:

Zapoznaliśmy się z wypowiedziami Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ewentualnego wystąpienia z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu oraz zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska). Poważnie potępiamy te oświadczenia i żałujemy, że stanowią one zagrożenie dla praw kobiet.

Na koniec Jourowa  w imieniu von der Leyen dodaje:

Aby odnieść sukces, absolutnie potrzebujemy wsparcia i ciężkiej pracy organizacji społecznych, takich jak te zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

Tylko razem możemy osiągnąć postęp w kierunku równości płci w państwach członkowskich i w całej Unii.

Treść listu dostępna poniżej:

Oczekujemy zaprzestania prac polskich władz nad wypowiedzeniem konwencji, a od  państw członkowskich Unii Europejskiej priorytetowej ratyfikacji Konwencji Antyprzemocowej i przyspieszenie działań przez organy UE zmierzających do przystąpienia UE do Konwencji.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

Przeczytaj apel WKRW u Komisji Europejskiej w sprawie Konwencji Antyprzemocowej