Czy kuratoria oświaty zamierzają stanąć po stronie społeczeństwa?

Ponad dwa tygodnie temu, my jako przedstawicielki 117 organizacji społecznych zrzeszonych w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem wysłałyśmy do wszystkich kuratoriów oświaty oświadczenie, w którym dzieliłyśmy się naszymi obawami wobec postępowania małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak.

Pisałyśmy w naszym oświadczeniu z 28.01.2022:

“Z ogromnym zaskoczeniem i oburzeniem przyjęłyśmy informację, że zrzeszone w ramach WKRW organizacje znalazły się na „czarnych listach” Ordo Iuris i stowarzyszenia “Rodzice chronią dzieci”, na które powołuje się małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak w swoich wystąpieniach publicznych.
Jest to próba zniesławienia i zaszczucia organizacji, które na co dzień budują społeczeństwo obywatelskie.
Wskazanie naszych organizacji, które wg raportów znajdujących się w posiadaniu kuratorki Nowak cyt.: „pod pozorem prowadzenia działań edukacyjnych realizują strategię destrukcji społecznych norm, na których opiera się małżeństwo i rodzina” jest w naszym odczuciu zarzutem bezpodstawnym, godzącym w dobra osobiste wskazanych organizacji, jego członków i członkinie. “

i dalej:

“Oczekujemy przeprosin za szkalowanie naszego dobrego imienia.
Domagamy się również pociągnięcia kuratorki Barbary Nowak do odpowiedzialności, a od Kuratorów Oświaty oczekujemy, że opowiedzą się po stronie uczniów i uczennic dając im szansę dorastać w demokratycznym państwie.”

Do dziś nie dostałyśmy odpowiedzi od ŻADNEGO kuratorium oświaty. Nie godzimy się na zmowę milczenia.
Czy brak reakcji oznacza, że kuratorki i kuratorzy oświaty przyklaskują zniesławianiu i szczuciu na organizacje społeczne? Przecież jesteśmy fundamentem społeczeństwa. To przecież my wspieramy na co dzień kobiety doświadczające przemocy, to dzięki naszym działaniom osoby LGBTAI czują się bezpieczniej w Polsce. To my wspieramy nastolatki w ich drodze dojrzewania. To przecież my wspieramy rodziny, także te starające się o dzieci. I to my działamy na rzecz grup społecznych dyskryminowanych z motywacji religijnej. I wreszcie to my wprowadzamy demokratyczne wzorce do naszego społeczeństwa.
Zatem jak można określać nas jako „wysoce szkodliwe”?
Pragniemy przypomnieć, że w 15 z 16 kuratoriów oświaty skontrolowanych przez posłanki i posłów KO w przeciągu 6 lat wpłynęły TYLKO 34 skargi, w tym cztery, pięć skarg do małopolskiego kuratorium ze stronnych rodziców w sprawie prowadzenia zajęć przez organizacje społeczne. Ta liczba mówi sama za siebie – nasza wiedza i doświadczenie jest ceniona przez rodziców i jesteśmy potrzebne, aby włączać w edukacji szkolnej perspektywę praw człowieka.

“Najwyższa pora, aby kuratoria oświaty w obliczu niebezpieczeństwa jakie grozi w przypadku podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu ustawy Lex Czarnek opowiedziały się po stronie uczniów i uczennic”- mówi Aleksandra Magryta koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

Oczekujemy przeprosin za szkalowanie naszego dobrego imienia.

Domagamy się również pociągnięcia kuratorki Barbary Nowak do odpowiedzialności, a od Kuratorów Oświaty oczekujemy, że opowiedzą się po stronie uczniów i uczennic dając im szansę dorastać w demokratycznym państwie.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego