Raport z działań WKRW w 2021 roku!

Mija już 5 rok istnienia Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem. W tym czasie rozrosła się już do sieci 117 organizacji formalnych i nieformalnych z całej Polski, a także organizacji polonijnych ulokowanych w krajach europejskich.

WKRW jest narzędziem interwencji i rzecznictwa, również na szczeblu międzynarodowym.

W 2021 roku WKRW prowadził działania monitorujące, rzecznicze, edukacyjne, a także wzmacniające feministyczny ruch działający na rzecz praw reprodukcyjnych.

Poniżej wybrane działania rzecznicze WKRW: 

 • list do Prezydencji Portugalskiej Rady UE w sprawie haniebnych projektów ustaw przygotowanych przez fundamentalistów i posłów. W liście oprócz kwestii aborcji zostały zawarte kwestie utraty niezależności sądownictwa, prawdopodobieństwie wystąpienia Polski z Konwencji Stambulskiej, warunkach pracy aktywistek i aktywistów i organizacji prawnoczłowieczych i nadużywaniu władzy przez policję w stosunku do uczestniczek/ów pokojowych zgromadzeń. List dostępny jest tutaj.
 • poparcie projektu “ustawy ratunkowej” klubu Lewica dekryminalizującej lekarzy za przeprowadzenie aborcji, jak również wysyłka apelu do posłanek i posłów o zagłosowanie za włączeniem ustawy ratunkowej pod obrady Sejmu Stanowisko dostępne jest tutaj.
 • włączenie się w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy “Legalna aborcja. Bez Kompromisów” i prowadzenie aktywnej kampanii mobilizującej zbiórki podpisów
 • podpisanie się pod apelem do Posłów i Posłanek na Sejm RP IX kadencji w Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji 2021
 • poparcie petycji Fundacji Panoptykon dotyczącej niekontrolowanej inwigilacji aktywistek i aktywistów
 • dołączenie do ogólnopolskiej kampanii Wolna Szkoła, która ma na celu zwrócenie uwagi na antydemokratyczne poglądy ministra edukacji
 • dołączenie do współorganizacji protestów Matki na Granicę zwracających uwagę na dramat osób uchodźczych, w tym dzieci, przebywających na granicy polsko-białoruskiej
 • kampania rzecznicza na rzecz niewypowiadania Konwencji Stambulskiej.

Wybrane działania monitorujące:

 • monitoring naruszeń praw pacjenckich, z szczególnym uwzględnieniem odmów realizacji założenia wkładki wewnątrzmacicznej przez podmioty medyczne, które mają podpisaną umowę z NFZ
 • monitoring działań podejmowanych wokół tematyki praw reprodukcyjnych, w szczególności aborcji
 • monitoring działań wokół społeczności LGBT i naruszeń ich praw (m.in. projekt Kai Godek zakazujący Marszy Równości, postępowania sądowego w sprawie wizerunku Matki Boskiej z tęczową aureolą czy rezolucji PE w sprawie osób LGBTQIA)
 • monitoring działań ruchów fundamentalistycznych podejmujących temat praw reprodukcyjnych (działania Ordo Iuris czy powstanie akcji antyaborcyjnych billboardów).

Wybrane działania edukacyjne:

 • kampania informacyjna w mediach społecznościowych dotycząca możliwości przerywania ciąży w Polsce po wyroku TK – więcej tutaj.
 • kampania edukacyjna na rzecz liberalizacji aborcji (zbiórka podpisów pod projektem LABK, ustawa ratunkowa, możliwości przerywania ciąży) w Polsce i nt. dostępu aborcji w innych krajach
 • kampania informacyjno-edukacyjna o inicjatywach podejmowanych na rzecz praw kobiet (np. powstanie Alei Praw Kobiet w Poznaniu)
 • kampania informacyjna dotycząca świeckiej szkoły
 • akcja informacyjna na temat działań w polityce uwzględniających prawa kobiet (np. kampania informacyjna nt. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich).

Działania integracyjno-wzmacniające:

 • Zjazd dla organizacji WKRW – poszczególne tematy:
 • panel na temat obecnych działań w obszarze praw reprodukcyjnych na arenie międzynarodowej i w Polsce 
 • warsztat „Jak skutecznie działać wspólnie i w pojedynkę na rzecz praw reprodukcyjnych?” 
 • dyskusja „Jak przekonywać społeczeństwo do idei praw reprodukcyjnych?”, rozmowa nt. praktyk irlandzkich
 • panel: „Jak wywierać nacisk na samorządy i jak z nimi współpracować?”         
 • panel „Jak skutecznie walczyć o nasze prawa pacjentek?           
 • upowszechnianie działań innych organizacji za pośrednictwem social mediów WKRW
 • przygotowanie informacji o dostępie do aborcji.
 • wyposażenie organizacji WKRW w materiały edukacyjne nt. praw reprodukcyjnych (wysyłka około 5000 broszur i publikacji)
 • wewnętrzne szkolenie dla członkiń i członków WKRW nt. transpłciowości organizowane przez organizację koalicyjną Transfuzja.

Działania promocyjno-komunikacyjne WKRW:

 • aktualizacja bazy organizacji i inicjatyw WKRW
 • udział w spotkaniach społeczności lokalnych i w mediach nt. działań WKRW (m.in. spotkanie dla szcześcińskich aktywistek o WKRWie czy audycja w programie Marty Woźniak w Radio Kapitał)
 • promowanie działań organizacji WKRW
 • liczne doniesienia medialne o WKRW 
 • powiększenie się koalicji o kolejne organizacje

Udział w protestach:

 • uczestniczyłyśmy w licznych protestach przeciwko restrykcyjnemu prawu antyaborcyjnemu, w tym również “Marszu dla Izy”
 • udział w Paradzie Równości
 • udział w marszu prouchodźczym

Działania WKRW można śledzić tu:

W 2022 roku planowane są poszerzenie i pogłębienie działań na rzecz praw reprodukcyjnych, w tym dostępu do legalnej aborcji. WKRW będzie dalej kształtował narracje na temat praw reprodukcyjnych, a także szeroko pojętych praw człowieka.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego