Stanowisko Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem na Radzie Praw Człowieka ONZ

Już jutro na 45. Sesji Rady Praw Człowieka ONZ zostanie odczytane stanowisko w sprawie aborcji z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznej Aborcji.

Mówimy w nim, jak pandemia spotęgowała ilość barier w dostępie do aborcji i innych świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. W stanowisku zawarłyśmy także fragment manifestu Federacji, w którym żądamy proaborcyjnego prawa i sprawiedliwości, żądamy sprawiedliwości reprodukcyjnej i godnego traktowania kobiet i poszanowania naszych praw. W celu realizacji naszych postulatów potrzebne będą głębokie zmiany systemowe i odsunięcie fundamentalistów od decydowania o kształcie prawa w Polsce.

Treść stanowiska dostępna poniżej:

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW