Stowarzyszenie Prowincja Równości dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Stowarzyszenie Prowincja Równości dołącza do WKRW!

Prowincja Równości tak pisze o sobie:

Stowarzyszenie Prowincja Równości to świętokrzyska inicjatywa działająca na rzecz równych praw: kobiet i mężczyzn, osób nieheteronormatywnych i osób heteronormatywnych. Jej celem jest prowadzenie działań edukacyjnych związanych z edukacją społeczną, w szczególności w zakresie nauki o prawach człowieka, przeciwdziałania mowie nienawiści, dyskryminacji, homofobii, transfobii i edukacji seksualnej, a także pomoc psychologiczna i działania edukacyjne dla osób dyskryminowanych ze względu orientację psychoseksualną i tożsamość płciową oraz bliskich tych osób.

Dowiedz się więcej o działaniach Prowincji Równości odwiedź ich fanpage na Facebook’u i stronę www.  

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

Wielką Koalicję za Równością i Wyborem tworzy ponad 100 aktywnych organizacji kobiecych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW