Stowarzyszenie Stan Równości dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Stowarzyszenie Stan Równości dołącza do WKRW. Stan Równości jest to bydgoskie stowarzyszenie działające na rzecz równouprawnienia Osób LGBT+.

Stan Równości pisze tak o sobie:

Organizujemy Marsz Równości, Festiwal Lato Wolnej Miłości i wiele innych akcji jak np. demo; bo Każdy Inny, wszyscy Równi.

Dowiedz się więcej o działaniach Stanu Równości i odwiedź  fanpage stowarzyszenia na Facebook’u

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

Tym samym jest nas już 100 aktywnych organizacji kobiecych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW