Co się działo w organizacjach społecznych i grupach nieformalnych w 2019 roku?

Rok 2019 był rokiem intensywnych prac dla wielu organizacji i grup nieformalnych, w tym również dla organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem. Koalicja łączy siły blisko 100 polskich organizacji i inicjatyw prokobiecych w celu pełnej realizacji praw kobiet oraz uzyskania dostępu do legalnej aborcji i ochrony przed przemocą.

W naszym podsumowaniu chciałybyśmy pokazać wycinek niesamowitej pracy przedstawiając kilka osiągnięć i aktywności 10 organizacji i grup nieformalnych działających w Wielkiej Koalicji. W codziennej walce o lepsze jutro trudno czasem się zatrzymać i zobaczyć, jak wiele istotnych działań jest podejmowanych i że są to właśnie kamienie milowe ku stworzeniu bezpiecznej Polski, w której kobiety są wolne.

A wśród tych działań są prace takich organizacji jak:

  • Inicjatywa Kobiety Piaseczno – Inicjatywa Kobiety Piaseczno doprowadziła do powołania Piaseczyńskiej Rady Kobiet przy burmistrzu i są główną siłą.

Inicjatywie Kobiety Piaseczno udało się też wejść we współpracę z innymi lokalnymi organizacjami kobiecymi.

Więcej o działaniach: https://www.facebook.com/GlosKobietPiaseczno/

  • W Łodzi działa grupa lokalna Dziewuchy Dziewuchom. Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom przeprowadziły kampanię outdoorową w czerwcu 2019 z city light’ami i telebimami z hasłem: Ciąża? Tylko z wyboru. Nigdy z przymusu.

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom przeprowadziły kampanię outdoorową w czerwcu 2019 z city light’ami i telebimami z hasłem: Ciąża? Tylko z wyboru. Nigdy z przymusu. Ponadto przeprowadziły warsztaty „Jak odpowiadać na retorykę anti-choice”.

Łódzkie  Dziewuchy Dziewuchom zostały też wyróżnione nominacją do europejskiej nagrody Women of Europe przyznawanej corocznie przez Międzynarodowy Ruch Europejski oraz stowarzyszenie European Women’s Lobby.

Obecnie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom pracują nad aperiodykiem SILNE, które jest społecznym czasopismem feministycznym, która daje przestrzeń każdej osobie, która chce wypowiedzieć się na temat wpływu otaczającej nas rzeczywistości na życie kobiet. Więcej szczegółów tu: https://www.facebook.com/silne.aperiodyk/

  • Równolegle do Łódzkich Dziewuchy Dziewuchom działają w Wielkiej Koalicji Dziewuchy Berlin.

Dziewuchy Berlin aktywnie działają w Berlinie organizując demonstracje, pikiety czy akcje artystyczne – solidarnie na rzecz Polski – od praw reprodukcyjnych po wolne sądy. Nieustannie informują mieszkańców i mieszkanki Niemiec o walce kobiet o swoje prawa i o sytuacji w Polsce. W bieżącym roku Dziewuchy Berlin zorganizowały akcje #IchStreike i #GlobalScream z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (8.3.2019) w Niemczech.

Dodatkowo Dziewuchy Berlin brały udział w kampanie w walce o prawa kobiet* w Niemczech (Paragraf 218 i 219a).

Berliński Kongres Kobiet i Femini Berlin Polska założyły nową inicjatywę KaWtan, w ramach której powstał artystyczny  projekt „Aberracja” nt. przemocy psychicznej. Projekt „Aberracja” można było w tym roku oglądać go m.in. na Ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Warszawie – 20 września 2019 r. oraz Europejskim Kongresie Kobiet w Szczecinie – 28 września 2019 r.

Więcej o inicjatywie KaWtan można przeczytać na fb: https://www.facebook.com/AlicjaM.MagdaG/

  • Na północy Polski, w Koszalinie, Stowarzyszenie Era Kobiet założyło Koszalińskie Centrum Praw Kobiet z szeroką ofertą doradztwa z zakresu prawa, przeciwdziałania przemocy, opieki nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami a także grupą wsparcia psychologicznego.

Dodatkowo Stowarzyszenia Era Kobiet propaguje wiedzę nt. praw pacjenckich w rejonie Koszalina.

Równolegle do Stowarzyszenia Ery Kobiet działa Fundacja Era Dialogu. Era Dialogu zorganizowała w tym roku 0gólnopolską  Konferencję Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć pod hasłem Przemoc ma płeć wpisując się tym samym w akcję 16 Dni przeciwdziałania przemocy.

  • Członkinią Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem jest też Federacja na Recz Kobiet i Planowania Rodziny. Federacja zorganizowała w tym roku objazdówkę – projekt, w ramach którego przeprowadziła warsztaty o prawach pacjenckich i reprodukcyjnych w 6 miastach i miasteczkach.

Dodatkowo Federacja nawiązała współpracę ze studentkami i studentami medycyny i zorganizowała medycznoprawną konferencje Bez tabu. Medyczno-prawna konferencja o zdrowiu reprodukcyjnym. Nagranie z konferencji można obejrzeć na wydarzeniu konferencji na fb: https://www.facebook.com/events/508251303088929/

Raport dostępny jest na stronie Federacji: https://federa.org.pl/przemoc-instytucjonalna/

  • Ostatnimi działaniami, o których chciałybyśmy wspomnieć, są działania Grupy Ponton. Grupa Ponton skończyła w tym roku 18 lat, które uczciła na konferencji nt. edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Nagrania z panelów dostępne są na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/532480284271610/

Grupa Ponton wydała w tym roku broszury nt. antykoncepcji, infekcjach przenoszonych drogą płciową, oraz zgodzie w relacjach intymnych. Publikacje dostępne są na stronie:  http://ponton.org.pl/materialy-do-pobrania/

Grupa Ponton uczestniczy, jak co roku, w dwóch największych festiwalach w Polsce – Pol’and’Rock oraz Open’er Festival, na których prowadzi stoiska edukacyjne.

Opisane powyżej działania, to tylko niektóre z sukcesów 100 organizacji i grup będących członkiniami Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem. Każdego dnia każda z organizacji podejmuje aktywności ku równości i zatrzymaniu przemocy wobec kobiet.

Trzymamy kciuki za nieustawanie w motywacji i dalszą walkę o prawa kobiet!

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW