Wielka Koalicja za Równością i Wyborem wzywa KE, aby nie odpuszczała Polsce podstawowych kwestii, które powinny stanowić podstawę i warunek przynależności do wspólnoty europejskiej.

Jako Wielka Koalicja za Równością i Wyborem we współpracy z innymi organizacjami wysłałyśmy pismo rzecznicze do Komisarek Komisji Europejskiej Very Jurovej, Heleny Dalli i Komisarza Ditera Reyndersa.

Zwróciłyśmy uwagę Komisji na ostatnie wydarzenia w Polsce i wezwałyśmy Komisję, aby kontynuowała  postępowanie z art. 7 traktatu o UE w sprawie Polsce. Ponadto oczekujemy, aby objęła jego zakresem także prawa fundamentalne, równość i godność, jako nadrzędne wartości UE.
W kontekście decyzji pseudo TK z 22 października 2020 r., podkreślamy, że TK został instrumentalnie wykorzystany do pozbawienia nas podstawowych praw i że istnieje ryzyko dalszych naruszeń praw człowieka w Polsce.
Wzywamy KE, aby nie odpuszczała Polsce tych podstawowych kwestii, które powinny stanowić podstawę i warunek przynależności do wspólnoty europejskiej.
Pismo w tej sprawie podpisały również: Amnesty International, Center for Reproductive Rights, CIVICUS, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights (FIDH), International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, International Planned Parenthood Federation, National Women’s Council of Ireland, Women on Waves, Women on Web.
MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW