Wielka Koalicja za Równością i Wyborem uważa autopoprawki zgłoszone

/
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem uważa autopoprawki zgłoszone