Wielka Koalicja za Równością i Wyborem uważa autopoprawki zgłoszone

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem uważa autopoprawki zgłoszone niedawno przez resort sprawiedliwości do nowelizacji kodeksu karnego za absolutnie niedopuszczalne.

“Otwarcie aparatowi państwa prawnej furtki do zachowań, które mogą być odbierane jako przemoc seksualna to nic więcej jak nadużycie władzy, która widzi swoje zadanie w jak największym upokorzeniu i poniżeniu osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, poddanych jej bezpośredniej kontroli.”

Nie ma i nie może być naszej zgody na prawo, które krzywdzi, zamiast pomagać. Możliwość kontroli manualnej miejsc intymnych i trudno dostępnych osoby zatrzymanej to uchylenie drzwi dla całej skali seksualnych nadużyć i przemocy.

2 komentarzy:

Komentarze wyłączone