Obok ostatnich, haniebnych działań ministra Zbigniew Ziobro nie można przejść…

Obok ostatnich, haniebnych działań ministra Zbigniew Ziobro nie można przejść obojętnie.
Postanowiłyśmy, że nasz sprzeciw i apel o wycofanie się ministerstwa z proponowanych autopoprawek musi dotrzeć do ich pomysłodawcy, do jego zwierzchnika Mateusz Morawiecki – fanpage oraz do Adam Bodnar, Rzecznika Praw Obywatelskich.