Fundacja Cicha Tęcza dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Fundacja Cicha Tęcza jest pierwszą w historii Polski organizacją dla Głuchych LGBT+. Projekty dotychczas przeprowadzone przez fundację to szkolenie „SeksZabawy i ich konsekwencje”, szkolenie „seksualność” w ramach projektu „O seksie po cichu”, szkolenie „tożsamość Głuchych LGBT” w ramach projektu „O seksie po cichu”.

Fundacja pracuje też nad leksykonem PJM LGBT+. 

Fundacja Cicha Tęcza o społeczności, na rzecz której została powołana:

Osoby należące do społeczności głuchych spotykają ̨ się na co dzień z barierami komunikacyjnymi w świecie przystosowanym do życia osób słyszących. Osoby głuche orientacji nieheteroseksualnej mają dodatkowy problem z funkcjonowaniem w tak skonstruowanym świecie. Fundacja Cicha Tęcza dąży do pomocy w sprawach związanych z życiem osobistym, zawodowym i społecznym osób Głuchych nieheteronormatynych.

Głównym celem Fundacji jest szerzenie tolerancji dla wszelkiego rodzaju różnorodności wśród społeczeństwa, a w szczególności ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność słuchową, płeć.

Dowiedz się więcej o działaniach Fundacji Cicha Tęcza i odwiedź ich stronę: http://cichatecza.pl/ i fanpage na Facebook’u

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

Tym samym jest nas już 100 aktywnych organizacji kobiecych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, legalnej aborcji i równości!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napiszcie do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.