Kolejne organizacje dołączają do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Cztery nowe organizacje zasilą działania Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem (WKRW)! Są to Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Fundacja Łódzki Szlak Kobiet, grupa nieformalna Głosuj na Kobietę i londyńska grupa nieformalna FARSA. Bardzo cieszymy się, że Wielka Koalicja za Równością i Wyborem jest coraz liczniejsza i że ma swoje reprezentantki również zagranicą.

Poznajcie bliżej nowe organizacje członkowskie WKRW:

  • Stowarzyszenie Kobieta na PLUS 

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS prowadzi Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet (WMCPK) w Rucianem-Nidzie i Punkty Konsultacyjne w Białej Piskiej, Piszu, Olsztynie, w ramach których świadczą nieodpłatne usługi prawne i psychologiczne. Dodatkowo prowadzą warsztaty WenDo i realizują inne projekty kobiece.

Strona www Kobiety na PLUS: http://kobietanaplus.pl/

Fanpage Kobiety na PLUS: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kobieta-na-PLUS-128897060520707/

  • Fundacja Łódzki Szlak Kobiet 

Fundacja Łódzki Szlak Kobiet działa w obszarze herstorii i przeciwdziałania dyskryminacji. Oprowadza po mieście śladami kobiet, popularyzują historię kobiet. 

Fanpage Fundacji Łódzki Szlak Kobiet: https://www.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet/

  • Grupa nieformalna Głosuj na Kobietę 

Głosuj na Kobietę to grupa nieformalna grupa feministyczna,  działająca od roku, która popularyzuje równe prawa w polityce, na rynku pracy, nauce. Głosuj na Kobietę jest obecnie w trakcie rejestracji, aby móc działać jako fundacja.

Strona www Głosuj na Kobietę: http://GlosujnaKobiete.org

Fanpage Głosuj na Kobietę: https://www.facebook.com/GlosujNaKobiete

  • Grupa nieformalna FARSA 

Farsa jest grupą Polek, feministek w Londynie. Działamy przez artywizm – połączenie sztuki i aktywizmu. Naszą preferowaną formą wyrazu jest fem-flash – feministyczny flashmob.

Fanpage Farsy: https://www.facebook.com/FARSAPL/

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

Jest nas już 111 organizacji kobiecych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet i legalnej aborcji!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napisz do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.