Nic o nas bez nas. Ruch kobiecy Gliwice i Pyskowice dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Nic o nas bez nas zasilą działania Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem (WKRW)! Cieszymy się bardzo, że Wielka Koalicja za Równością i Wyborem ma koalicjantki  w rejonie Gliwic i Pyskowic!

Kilka słów o ruchu kobiecym Nic bez nas:

  • Nic o nas bez nas

Nic o nas bez nas jest oddolnym i niezależnym ruchem kobiet z Gliwic, Pyskowic i okolic, który zawiązał się po akcji obywatelskiej będącej wyrazem sprzeciwu wobec kolejnej próby zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej w Polsce.

Nic o nas bez nas tak opisują zawiązanie się grupy:

15 kwietnia 2020 roku wyszłyśmy na ulice, aby wziąć udział w proteście kolejkowym, w który włączyło się wiele osób w całym kraju. Bezpieczna forma protestu, jaką wybrałyśmy, była podyktowana zakazem zgromadzeń, jaki obowiązuje w okresie pandemii koronawirusa. Z trzydziestokilkuosobowej grupy stojącej w dwóch kolejkach-protestach, wyłoniono Zespół, który wybrał trzy cele działania:

1. Włączenie się w ogólnopolską sieć działań antyprzemocowych (głównie przemoc domową wobec kobiet i dzieci). Jest to obecnie problem narastający lawinowo wraz z izolacją oraz przypadkami przymusowej kwarantanny. W swoich działaniach chcemy skorzystać z doświadczeń już działających organizacji w szczególności Feminoteki poprzez włączenie się jako lokalna grupa działania do ASK tzn. Antyprzemocowej Sieci Kobiet, która działa przy Feminotece.

2. Bieżące aktywizowanie się w odpowiedzi na konkretne sytuacje polityczne i społeczne dot. praw kobiet* (protesty kolejkowe, szybka informacja – różne formy protestu), w zależności od potrzeb.

3. Budzenie świadomości społecznej związanej z przemocą, w szczególności wobec kobiet i dzieci, oraz oddolną działalnością antyprzemocową.

Grupa dyskusyjna Nic bez nas: https://www.facebook.com/groups/niconasbeznasgliwice/

Bardzo się cieszymy, że coraz więcej organizacji dołącza do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie, a w szczególności o prawa reprodukcyjne.

Jest nas już 112 organizacji kobiecych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet i legalnej aborcji!

Pełna listę organizacji członkowskich Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem znajdziesz tutaj: https://www.wielkakoalicja.pl/organizacje-i-grupy-czlonkowskie/.

Chcecie dołączyć do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem?

Napisz do koordynatorki działań Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem do Aleksandry Magryty na adres: koalicja@federa.org.pl.