Niebezpieczne propozycje zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie karnym, które doprowadzą do wtórnej wiktymizacji kobiet i zagrażają dzieciom!

Przygotowana nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu karnego jest niebezpieczna dla kobiet i dzieci.

❌  Zmiany te zakładają naprzemienną opiekę nad dziećmi, co spowoduje zniesienie alimentów, a tym samym powiększy nierówności, które w konsekwencji odbiją się na dobru dziecka.
❌  Kobiety będące w przemocowych związkach z ojcem dziecka będą stale narażone na przemoc.
Tym samym doprowadzi to do wtórnej wiktymizacji kobiet.
❌ Wątpliwe jest też, czy w przygotowanych zmianach zakładających opiekę naprzemienną zostało wzięte pod uwagę dobro samego dziecka na różnych etapach życia, ale też różnych okresach roku.

❗️Zmiany powinny uwzględniać takie rozwiązania, które nie będą stanowiły zagrożenia dla kobiet i dzieci.

Więcej o sprawie można przeczytać w artykule w Wysokie Obcasy.