Ordo Iuris lobbuje za wypowiedzeniem konwencji stambulskiej!

Ordo Iuris lobbuje za wypowiedzeniem konwencji stambulskiej!

❗️Konwencja stambulska (zwana konwencją antyprzemocową) jest bardzo ważnym dokumentem chroniącym kobiety przed przemocą.
❗️Konwencja stambulska jest konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Konwencja stambulska uwzględnia szereg zasad i przepisów praw człowieka m.in. z :
🔶 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku,
🔶 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z 1966 roku,
🔶 Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, znanej jako„CEDAW” z roku 1979,
🔶 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z roku 1989,
🔶 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami z 2006 roku.

Konwencja opiera się na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który to wyznacza istotne standardy na polu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

❗️Nie pozwólmy, aby organizacje fundamentalistyczne wpływały na bezpieczeństwo kobiet!

👉 Poznaj treść konwencji stambulskiej: Niebieska Linia

Dowiedz się więcej o zagrożeniach ze strony Ordo Iuris:
https://www.wielkakoalicja.pl/category/ordo/publikacja-ordo/