Polska torturuje kobiety i dziewczynki

Komitet ONZ ds. Zapobiegania Torturom opublikował niezwykle krytyczny wobec polskiego prawa i polskiej rzeczywistości raport. Wytyka luki prawne i praktyczne, które przekładają się na zbyt słabą ochronę ofiar przed przemocą domową i problem z dostępem do legalnej aborcji. Co gorsza, raport przywołuje szokujące przypadki przymusowej sterylizacji kobiet z niepełnosprawnością intelektualną przy jednoczesnej niedostępności tej procedury dla ogółu kobiet w Polsce.

Międzynarodowi eksperci nie mają wątpliwości: Polska dopuszcza się działań o charakterze tortur wobec kobiet i dziewczynek.

Hańba, Polsko.