Wielka Koalicja za Równością i Wyborem wraz z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Warszawskim Strajkiem Kobiet, Warszawskimi Dziewuchami i Centrum Praw Kobiet protestuje przeciwko planom wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej.

Dziś 24 lipca w Warszawie spotykamy się pod siedzibą Ordo Iuris, która podejmuje liczne działania, aby wypowiedzieć konwencję antyprzemocową.

Konwencja stambulska (zwana konwencją antyprzemocową) jest konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Konwencja stambulska uwzględnia szereg zasad i przepisów praw człowieka m.in. z :
🔶 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku,
🔶 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z 1966 roku,
🔶 Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, znanej jako„CEDAW” z roku 1979,
🔶 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z roku 1989,
🔶 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami z 2006 roku.

Konwencja opiera się na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który to wyznacza istotne standardy na polu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

❗️Nie pozwólmy, aby organizacje fundamentalistyczne wpływały na bezpieczeństwo kobiet!

👉 Poznaj treść Konwencji Antyprzemocowej .

Weź udział w proteście:  NIE DLA LEGALIZACJI PRZEMOCY DOMOWEJ!