Robert Biedroń jako pierwszy z kandydatów na prezydenta RP wypełnił kwestionariusz Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem i opowiedział się po stronie kobiet!

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzeszająca ponad 100 organizacji kobiecych i grup nieformalnych zrzeszonych działających na rzecz praw reprodukcyjnych i praw kobiet wysyłała do kandydatów na prezydenta specjalny kwestionariusz składający się z pytań zdrowia, praw reprodukcyjnych, edukacji seksualnej i przeciwdziałania przemocy.

Kwestionariusz został wysłany do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytania dotyczącą postulatów ruchu kobiecego, czyli zdrowia i praw reprodukcyjnych (w tym aborcji i antykoncepcji), edukacji seksualnej i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

Robert Biedroń jako pierwszy przesłał wypełniony kwestionariusz, w którym całkowicie opowiedział się po stronie kobiet. Na pytanie:

Czy jest Pan za podpisaniem ustawy liberalizującej prawo antyaborcyjne i dekryminalizującej aborcję?

“Kobiety od lat wychodzą na ulice protestować przeciwko jednemu z najbardziej drakońskich praw, to piekło kobietom zgotowali mężczyźni! Polska prawica, która startuje dziś w wyborach jest zjednoczona. Jednoczy ich jedno: albo chcą utrzymać ten niesprawiedliwy kompromis, albo zaostrzyć ustawę antyaborcyjną. Obecnie obowiązujące prawo dotyczące aborcji jest jednym z najbardziej drakońskich praw w Europie. Polska jest dzisiaj jednym z niewielu krajów na świecie, w którym obowiązuje aż tak bardzo restrykcyjne prawo dotyczące przerywania ciąży. W Europie są tylko trzy kraje, które zakazują aborcji bardziej niż w Polsce. To San Marino, Malta i Watykan. Czas skończyć z piekłem kobiet.

W kwestii edukacji seksualnej na pytanie o to, czy będzie postulował za stworzeniem dobrej podstawy programowej obejmującej tematykę dojrzewania dziewcząt i chłopców, profilaktyki chorób i infekcji przenoszonych drogą płciową, nowoczesnych środków antykoncepcyjnych, a także uwzględniającą zagadnienia związane z asertywnością, prewencją przemocy seksualnej, wiedzą o asertywności i orientacjach seksualnych i tożsamości płciowej Biedroń podał:

W moim programie jest wprowadzenie przedmiotu Wiedza o zdrowiu i seksualności, oraz elementów edukacji antydyskryminacyjnej. Świadomość dotycząca profilaktyki chorób i infekcji przenoszonych drogą płciową czy nowoczesnych środków antykoncepcyjnych jest alarmująco niska i trzeba jak najszybciej to zmienić. Szkoła nie radzi sobie również z dyskryminacji i wykluczeniem, potrzebujemy edukacji antydyskryminacyjnej.

Na pytanie:

Czy będzie Pan postulował opracowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami i przedstawicielkami kobiet doświadczających przemocy Kompleksowej Krajowej Strategii i Programu Przeciwdziałania z Przemocy wobec Kobiet – które będą odwoływały się do definicji przemocy wobec kobiet przyjętej w Konwencji Stambulskiej oraz zapisanych w niej standardów?