100 organizacji kobiecych i grup nieformalnych sprzeciwia się skandalicznemu projektowi całkowitego zakazu aborcji

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem sprzeciwia się skandalicznemu projektowi całkowitego zakazu aborcji.

Projekt ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej “Zatrzymaj aborcję” zakazujący aborcję będzie poddany pod głosowanie na 10. Posiedzeniu Sejmu w dniu 15. kwietnia. Ten barbarzyński projekt w praktyce naraża kobiety na większą przemoc instytucjonalną, doprowadzając do praktycznie całkowitego zakazu aborcji. Obecnie aż 98% terminacji ciąży wykonuje się z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.

Procedowanie zaproponowanych zmian jest ciosem dla milionów kobiet w Polsce i ich rodzin.

Dlatego też apelujemy do Posłów i Posłanek wysyłając do nich apel, aby nie wydawali na nas wyroku i pokazali swój sprzeciw przeciwko projektowi “Zatrzymaj aborcję”.

Liczymy na to, że posłowie i posłanki staną po naszej stronie jako sojusznicy i sojuszniczki kobiet.