Wielka Koalicja za Równością i Wyborem stanowczo sprzeciwia się promowaniu na platformie Netflix przemocowych treści uprzedmiatawiających kobiety w filmie “365 dni”.

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzeszająca ponad 100 organizacji kobiecych i grup nieformalnych działających na rzecz praw reprodukcyjnych, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i praw kobiet stanowczo sprzeciwia się promowaniu na platformie Netflix przemocowych treści uprzedmiatawiających kobiety w filmie “365 dni”.

“365 dni” jest filmem pełnym przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej, który jest szeroko promowany przez platformę Netflix. Film zawiera bardzo dużo scen z przemocą seksualną, kobiety zmuszane są do czynności seksualnych. 

Kobiety w filmie są seksualizowane, sprowadzone do roli przedmiotu do seksualnego wykorzystania. Badania pokazują, że jedna trzecia młodych kobiet w wieku 14-17 lat przynajmniej raz w życiu doświadczyła gwałtu na randce.  Film “365 dni” niebezpiecznie zachęca do nadużyć seksualnych wśród nastolatków, które są dużą grupą odbiorczyń i odbiorców tego filmu.

Treść stanowiska publikujemy poniżej: