Wielka Koalicja za Równością i Wyborem apeluje w sprawie dostępności do antykoncepcji (w tym także awaryjnej) poprzez system e-recept, zniesienie barier i ułatwienie dostępu do legalnej aborcji w państwowych placówkach zdrowia w czasie koronawirusa.

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzeszająca 100 organizacji kobiecych i grup nieformalnych działających w obszarze praw kobiet i grup mniejszościowych apeluje do Rządu o podjęcie niezbędnych kroków, które zapewnią dostęp do antykoncepcji (w tym także awaryjnej) poprzez system e-recept, zniosą bariery i ułatwią dostęp do legalnej aborcji w państwowych placówkach zdrowia, a także uchronią kobiety zagrożone przemocą i osoby z grup mniejszościowych przed przemocą spowodowaną sytuacją epidemiczną.

Stanowisko w pdf