Wielka Koalicja za Równością i Wyborem pyta kandydatów na prezydenta o postulaty ruchu kobiecego

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzeszająca ponad 100 organizacji kobiecych i grup nieformalnych zrzeszonych działających na rzecz praw reprodukcyjnych i praw kobiet wysyłała do kandydatów na prezydenta specjalny kwestionariusz składający się z pytań zdrowia, praw reprodukcyjnych, edukacji seksualnej i przeciwdziałania przemocy.

Kwestionariusz został wysłany do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytania dotyczącą postulatów ruchu kobiecego, czyli zdrowia i praw reprodukcyjnych (w tym aborcji i antykoncepcji), edukacji seksualnej i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. 

Zapoznaj się z postulatami Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.