Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW) jest nieformalną inicjatywą zrzeszającą ponad 100 organizacji pozarządowych i ruchów prokobiecych działających na rzecz praw kobiet i równouprawnienia, a w szczególności praw reprodukcyjnych. Wszystkie organizacje dążą do liberalizacji obecnie funkcjonującego prawa aborcyjnego oraz pracują na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie.

Wierzymy, że poprzez połączenie naszych sił i wypracowanie wspólnej strategii działań, edukację oraz lobbing uda nam się odwrócić negatywne i stygmatyzujące podejście do praw reprodukcyjnych, jakie obecnie jest rozpowszechniane w Polsce.

Czas zapewnić realne wsparcie i ochronę kobietom i ich prawom!

Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na facebook’u WKRW. 

Masz pytanie? Napisz do  Aleksandry Magryty – koordynatorki Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem  na adres e-mail koalicja@federa.org.pl.