Wojewoda wielkopolski unieważnia Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk unieważnia Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Decyzję tłumaczy “istotnymi naruszeniami prawa”. Karta była chwilę wcześniej (w lutym br.) przyjęta przez poznańskie radne i radnych. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn została opracowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w 2006 i jej celem jest zaangażowanie władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także wdrażanie na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań. 

Karta powstała przy współpracy europejskich samorządów lokalnych i regionalnych, w tym też we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Związek Miast Polskich jest organizacją samorządową z prawie 300 miastami członkowskimi. Mimo tego dotychczas tylko dwa miasta podpisały Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn – Nysa i Aleksandrów Kujawski. Ordo Iuris od początku sprzeciwiało się przyjęcia tej Karty w Poznaniu, formułując opinie, w których nazywało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn zideologizowaną, a źródła przemocy wobec kobiet doszukiwało się w używkach.

Marta Mazurek radna miasta Poznań tak komentuje unieważnienie Karty przez Wojewodę:

Nie jest też zaskoczeniem, że Radne i Radni Miasta Poznania, którzy przegłosowali projekt tej uchwały, nie podzielają stanowiska Wojewody. Następnym krokiem Rady Miasta Poznania może być na przykład zaskarżenie orzeczenia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale o tym, jakie konkretne kroki podejmiemy, zdecydujemy wspólnie po uzyskaniu opinii prawnej, o którą zwrócił się Przewodniczący.

Treść Karty dostępna jest tu: https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_pl.pdf 

Rozstrzygnięcie nadzorcze dostępne jest tu.

Dowiedz się więcej o działaniach Ordo Iuris i przeczytaj naszą publikację Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?“.