Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych recenzuje raport Wielkiej Koalicji o Ordo Iuris

Magdalena Witkowska radca prawny i Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych recenzuje naszą publikację o strategiach manipulacyjnych Ordo Iuris “Kontrrewolucja Kulturowo-Religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?”

Wielka Koalicja na rzecz Równości i Wyboru – nieformalna inicjatywa zrzeszająca niemal organizacji pozarządowych i grupy nieformalnych, działających na rzecz praw kobiet, w szczególności ich praw reprodukcyjnych wydała niezwykle potrzebną publikację na temat działalności funkcjonującej w Polsce od 2013 r. Fundacji Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. Zajęła się tą organizacją, aby opisać działania Ordo Iuris zmierzające do przywrócenia tzw. „naturalnego porządku” w społeczeństwie, a w tym do ograniczenia praw kobiet. Grupa prawniczek rzetelnie opisała stosowane przez Ordo Iuris strategie: manipulacji językowej, prawnej, strategię odwrócenia, przejęcia i oczerniania, opierając się na dogłębnych analizach przepisów i orzecznictwa oraz dokumentując praktyki stosowane przez Ordo Iuris, aby nakłaniać społeczeństwo do odrzucenia praw człowieka w zakresie seksualności i reprodukcji.
Opisana skala działań Ordo Iuris, zasięg, konsekwencja, środki, którymi organizacja dysponuje, przenikanie do kręgów władzy, rodzi poważne obawy autorek o to, że pluralizm i związane z nim konstytucyjne wartości są w Polsce zagrożone.

W poszczególnych rozdziałach autorki omawiają bardzo wnikliwie, jakie tematy podejmuje i jak działa Ordo Iuris. Publikacja ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat obecności w debacie publicznej podmiotu, który tworzy wizerunek organizacji prawniczej, a ucieka się do metod sprzecznych – zdaniem autorek publikacji – z tym wizerunkiem. Niestety po lekturze trzeba się zgodzić z tą tezą. Autorki sumiennie ujawniają i demaskują manipulacje stosowane przez Ordo Iuris, odkodowując przekłamania, niedopowiedzenia, braki cytatów i błędne odesłania w tekstach prawników i współpracowników Ordo Iuris. Opisują jak Ordo Iuris dokonuje przejęcie języka praw człowieka dla formułowania nowych praw służących przywracaniu tzw. „naturalnego porządku”. Przedstawiają także konsekwencje działań organizacji.
Książka uświadamia nam, z jaką łatwością stosunkowo w krótkim czasie na skutek niezwykłej aktywności Ordo Iuris i stosowanych przez organizację manipulacji językiem bez większego sprzeciwu w debacie publicznej pojęcia neutralne takie jak „zarodek”, „płód”, zaczęły być zastępowane pojęciem „dziecko nienarodzone”, „aborcja” słowem „morderstwo”, słowo „gej” stało się synonimem słowa „pedofil”, a pojęcie „in vitro” mającym negatywne konotacje pojęciem „eugenika”.
Lektura książki pokazuje jak istotnymi w debacie publicznej są precyzja i posługiwanie się profesjonalnym językiem, używanie pojęć zdefiniowanych w przepisach prawnych oraz sprzeciwianie się wszelkim manipulacjom. Jest to lektura obowiązkowa dla prawników praktyków, nie tylko tych zajmujących się prawami człowieka. Stosowana przez Ordo Iuris strategia manipulacji prawem demaskowana przez autorki unaocznia, jak ważnym w pracy prawnika jest krytyczne i niezależne podejście do przedstawianych wszelkiego rodzaju analiz prawnych, cytowanych źródeł, zasad wykładni prawa, interpretacji pojęć czy aktów prawnych bez względu na to kto je prezentuje.
Wiedza uzyskana po lekturze książki może stać się pomocna dla prawników podejmujących się obrony prawa klientów związanych z seksualnością, rodzicielstwem, zdrowiem, czy w sprawach o prawa reprodukcyjne, szczególnie gdy przyjdzie im się zmierzyć z litygatorami strategicznymi Ordo Iuris działającymi w ramach aktywność tej organizacji na polu procesowym.
Autorkami są znakomite działaczki społeczne, prawniczki znane z zaangażowania na rzecz praw człowieka. Wypada im podziękować za to dokonanie, gdyż tylko głośne, powszechne sprzeciwianie się działaniom Ordo Iuris może powstrzymać propagowane prze tę organizację ograniczania praw człowieka, tak jak w 2016 r. marsz czarnych parasolek powstrzymał zainicjowane przez Ordo Iuris wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu aborcji.

Magdalena Witkowska – radca prawny, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych

Publikacja Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem dostępna jest w linku poniżej

Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?_wersja pełna

Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?_wersja skrócona