Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych recenzuje raport Wielkiej Koalicji o Ordo Iuris

Magdalena Witkowska radca prawny i Przewodnicząca Komisji Praw…

Instytut Ordo Iuris dąży do zakazu rozwodów

Instytut Ordo Iuris wziął sobie na cel rozwody i dąży do…