Instytut Ordo Iuris dąży do zakazu rozwodów

Instytut Ordo Iuris wziął sobie na cel rozwody i dąży do ich zakazu.
Dotknie to szczególnie kobiety i dzieci żyjące w przemocowych małżeństwach.
Sama tylko policja w 2019 podjęła procedury Niebieskiej Karty w prawie 90 000 rodzinach. Są to dane nieuwzględniające działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych.

Skala przemocy jest oczywiście znacznie większa, niż liczba zgłoszeń. Mimo to Ordo Iuris chce zmusić kobiety i dzieci do pozostania w przemocowych małżeństwach, tym samym skazując je na dalsze doświadczanie przemocy.
W najbliższy poniedziałek w Krakowie wiceprezes Instytutu Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych będzie dyskutował z redaktorem naczelnym magazynu „Polonia Christiana” Krystianem Kratiukiem o zakazie rozwodów na spotkaniu organizowanym przez magazyn „Polonia Christiana”. Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj.


Nie pozwólmy na zakaz rozwodów i reagujmy!